Grundet lagerflytning til vores nye adresse kan vi ikke sende varer ud fra den 27. maj til den 3. juni 2024.

Kalibreringslodder

Til kvalitetskontrol af vægte

Vægtlodder til kalibrering, justering og testning er opdelt i følgende nøjagtighedsklasser:  E (E1, E2), F (F1, F2) og M (M1, M2, M3), som anvendes alt efter hvilken type vægt, der skal kalibreres eller testes.

  • Mikro- og ultramikrovægte – klasse E1 iht. R111 OIML
  • Analysevægte (inkl. verifikationsklasse I på ≤ 100.000 e) – klasse E1 eller E2 iht. R111 OIML
  • Laboratorievægte som præcisionsvægte (inkl. verifikationsklasse II på ≤ 30.000 e eller I/II på ≤ 100.000 e) – klasse F1 eller F2 iht. R111 OIML
  • Industrivægte (inkl. verifikationsklasse III på ≤ 10.000 e) – klasse M1 iht. R111 OIML

Hver klasse adskiller sig mht. loddets konstruktion, densitet, magnetisme, fremstillingsmateriale, overfladestruktur og tilladte grænsefejl.

RADWAGs sortiment af test- og kalibreringslodder

  • Klasse E1 og E2 med en nominel værdi på 1 mg - 10 kg
  • Klasse F1 og F2 med en nominel værdi på 1 mg - 2000 kg
  • Klasse M1 med en nominel værdi på 1 mg - 2000 kg
preload spinner

preload spinner