Guide til valg af slangestørrelse

Hvad skal man tage højde for, når man vælger pumpeslange

 • Overførsel af aggressiv væske eller organisk opløsningsmiddel: Anvend tabellen med kemisk kompatibilitet for at vælge det rette slangemateriale.
 • I tilfælde af sugehøjde eller tryk: Vælg en slange med tykkere vægtykkelse.
 • Viskøse væsker: Vælg tykkere vægtykkelse og større indvendig diameter på slangen.
 • Højpræcisionskrav: Vælg den mindste indvendige diameter på slangen, der kan opfylder kravene til flowhastighed.
 • Er præcisionskravet ikke meget højt: Vælg en slange med større indvendig diameter for at reducere hastigheden på drevet, hvilket kan mindske slid på slangen og forlænge levetiden af slangen.
 • Slange under tryk: En tynd vægtykkelse kan klare mindre tryk. En slange med større indvendige diameter kan klare mindre tryk end en slange med mindre indvendig diameter og samme vægtykkelse. Den trykbærende evne ved intermitterende brug er bedre end ved kontinuerligt brug.

Faktorer der kan påvirke flowhastigheden

 • Viskositet: Den maksimale viskositet, som en peristaltisk pumpe kan håndtere, er ca. 10.000 cps. Jo højere viskositet, desto lavere er flowhastighed. Det anbefales at bruge en slange med en vægtykkelse på minimum 2,4 mm og større indre diameter end hvis det var til vand.
 • Sugehøjde: Der er sugehøjde, når væske udtages fra en åben tank, hvor væskeniveauet er under centerlinien af pumpens indsugning. Jo højere sugehøjde, jo lavere flowhastighed. Når sugehøjden er mere end 2 meter, det vil det påvirke flowhastigheden.
 • Løftehøjde: Jo højere løftehøjde, desto lavere flowhastighed. Løftehøjden har mindre indflydelse på flowhastigheden end sugehøjden.
 • Slanger: En ny slange har højere flowhastighed end en gammel slidt slange.
 • Flowhastigheden er lineær med omdrejningen pr. minut. Hvis rpm øges 1 gang, stiger flowhastigheden ca. 1 gang.

Beregn størrelse af pumpeslange til partikelfyldte væsker

Størrelse på bløde partikler <25% * ID (slangens indre diameter)
Størrelse på hårde partikler <5% * ID (slangens indre diameter)

Vælg størrelse på slangen ud fra det flow, du ønsker at opnå 

Under hver enkelt slangepumpe kan du se en tabel med de forskellige flowrates.

Målene på slangerne:

WT - Vægtykkelse
ID - Indre diameter
OD - Ydre diameter

Slangestørrelser til mikroflow

Micro flow tubings

Slangestørrelser til standardflow

Medium Flow Pump Tubing

Slangestørrelser til industrielt brug med højt flow

Industrial Pump Tubing