På grund af sommerferie tilbydes der ikke produktsupport fra den 12. til den 28. Juli 2024.  

Guide til valg af slangestørrelse

Hvad skal man tage højde for, når man vælger pumpeslange?Slanger til peristaltiske pumper

 • Ved overførsel af aggressiv væske eller organisk opløsningsmiddel: Anvend nedenstående link med kemisk kompatibilitet for at vælge det rette slangemateriale.
 • I tilfælde af sugehøjde eller tryk: Vælg en slange med tykkere vægtykkelse.
 • Viskøse væsker: Vælg tykkere vægtykkelse og større indvendig diameter på slangen.
 • Højpræcisionskrav: Vælg den mindste indvendige diameter på slangen, der kan opfylder kravene til flowhastighed.
 • Er præcisionskravet ikke meget højt: Vælg en slange med større indvendig diameter for at reducere hastigheden på drevet, hvilket kan mindske slid på slangen og forlænge levetiden af slangen.
 • Slange under tryk: En tynd vægtykkelse kan klare mindre tryk. En slange med større indvendige diameter kan klare mindre tryk end en slange med mindre indvendig diameter og samme vægtykkelse. Den trykbærende evne ved intermitterende brug er bedre end ved kontinuerligt brug.

Slangetypernes kemisk kompatibilitet

Guide til valg af pumpeslange fra Masterflex og Ismatec - PDF

VIGTIGT

Du bør altid afprøve slangen med dine kemikalier i 48 timer, før du bruger den i din produktion. Temperatur, tryk og koncentrationer kan påvirke slangens holdbarhed. 

Drifton og vores pumpeleverandører er ikke ansvarlige for skader på pumpen i tilfælde af lækage på slangen.

Faktorer der kan påvirke flowhastigheden

 • Viskositet: Den maksimale viskositet, som en peristaltisk pumpe kan håndtere, er ca. 2000 cps. Jo højere viskositet, desto lavere er flowhastighed. Det anbefales at bruge en slange med en vægtykkelse på minimum 2,4 mm og større indre diameter end hvis det var til vand.
 • Sugehøjde: Der er sugehøjde, når væske udtages fra en åben tank, hvor væskeniveauet er under centerlinien af pumpens indsugning. Jo højere sugehøjde, jo lavere flowhastighed. Når sugehøjden er mere end 2 meter, det vil det påvirke flowhastigheden.
 • Løftehøjde: Jo højere løftehøjde, desto lavere flowhastighed. Løftehøjden har mindre indflydelse på flowhastigheden end sugehøjden.
 • Slanger: En ny slange har højere flowhastighed end en gammel slidt slange.
 • Flowhastigheden er lineær med omdrejningen pr. minut. Hvis rpm øges 1 gang, stiger flowhastigheden ca. 1 gang.

Faktorer der kan påvirke nøjagtigheden

Eksperimentelle forhold: Dataen for pumper og pumpehoveder er målt ved standard atmosfærisk tryk, stuetemperatur på 20 grader celcius, væsken er rent vand, intet tryk, ingen sugehøjde eller løft.

Dataen for nøjagtighed påvirkes af mange faktorer såsom transmissionsmedie, indløbs- og udløbstryk, slangemateriale og evt. fejl, arbejdsmiljø osv. 
Dataene for nøjagtighed af pumper og pumpehoveder er derfor kun til reference.

Beregn størrelse af pumpeslange til partikelfyldte væsker

Størrelse på bløde partikler <25% * ID (slangens indre diameter)
Størrelse på hårde partikler <5% * ID (slangens indre diameter)

Vælg størrelse på slangen ud fra det flow, du ønsker at opnå 

Under hver enkelt slangepumpe kan du se en tabel med de forskellige flowrates.

Målene på slangerne:

WT - Vægtykkelse
ID - Indre diameter
OD - Ydre diameter

Slangestørrelser til mikro-flowhastighed

Micro flow tubings

Slangestørrelser til standard flowhastighed

Medium Flow Rate Pump Tubing

Slangestørrelser til industrielt brug med høj flowhastighed

Industrial Pump Tubing

preload spinner

preload spinner